Schleifenvanitas 2.30 x 2.10m Acryl on canvas 2006